Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Jurusan Pendidikan Teknik Elektro


Ketua Jurusan

(Kaprodi Pendidikan Teknik Elektro S1)

Drs. Totok Heru Tri Maryadi, M.Pd

 

Sekretaris Jurusan

Ariadie Chandra Nugraha, M.T

 


KETUA PROGRAM STUDI


 

 

 

KAPRODI PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA S1

Herlambang Sigit Pramono, S.T, M.Cs

KAPRODI D3 TEKNIK ELEKTRO

Toto Sukisno, S.Pd., M.Pd

 

 

 

 

 

 

 

Undefined